ขี้ผึ้งทาท่อสไลด์

ใช้ผ้าก๊อซในการกำจัดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวของท่อเสียงลูกสูบจากนั้นทาขี้ผึ้งปริมาณเล็กน้อยลงบนพื้นผิวที่ส่วนด้านในของท่อเสียงลูกสูบ

สไลด์ท่อเทียบเสียงไปมาสองถึงสามครั้งเพื่อให้ขี้ผึ้งกระจายตัวสม่ำเสมอทั่วกัน