ผ้าทำความสะอาดปากเป่า

  • ใช้

  • Sทรัมเป็ต, คอร์เนต, ฟลูเกิลฮอร์น, เฟรนช์ฮอร์น, เมลโลโฟน, อัลโต้/เทเนอร์ฮอร์น, อัลโต้ทรอมโบน
  • Mทรอมโบน, บาริโทน, ยูโฟเนียม
  • L*ทรอมโบน, เบสทรอมโบน, *ยูโฟเนียม, ทูบา, ซูซาโฟน
  • คอ

  • Sφ3.6~5.3 มม.
  • Mφ5.8~7.1 มม.
  • Lφ6.9~8.9 มม.

*ผ้าทำความสะอาดนี้อาจสอดผ่านปลายของปากเป่าได้ยาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของท่อ

・ ผ้าทำความสะอาดนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับปากเป่าทุกแบรนด์และทุกรุ่น