น้ำยาขัดเงาเครื่องชุบโลหะ

เขย่าขวดก่อนใช้

ทาโดยใช้ผ้าก๊อซขัดเงาหรือผ้าขัดเงา

เช็ดให้สะอาดด้วยผ้าแห้ง

ข้อสังเกต

หลีกเลี่ยงการทาน้ำยาขัดเงานี้ที่กลไกของคีย์ แป้นคีย์ หรือลูกสูบ

ห้ามใช้กับพื้นผิวเคลือบแลคเกอร์ พื้นผิวเงิน หรือพื้นผิวชุบเงิน