แผ่นกันริมฝีปากสำหรับฟลุต

คำแนะนำในการใช้งาน

- ทำความสะอาดและเช็ดบริเวณที่วางปากของฟลุตให้แห้งก่อนติดแผ่นกันริมฝีปาก

- ติดแผ่นกันริมฝีปากไว้บริเวณรูที่วางปากของฟลุต ดังภาพประกอบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยย่นบนแผ่นกันริมฝีปาก

คำแนะนำในการใช้งาน

หมายเหตุ

ห้ามใช้กับเครื่องดนตรีที่ทำจากไม้