ผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับเครื่องลม

สามารถใช้ได้กับเครื่องลมของ Yamaha

TP3

 • ทรัมเป็ต

 • ปากเป่าได้
 • ท่อเทียบเสียงหลักได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3ได้
 • คอร์เน็ต

 • ปากเป่าได้
 • ท่อเทียบเสียงหลักได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3ได้
 • ฟลูเกิลฮอร์น

 • ปากเป่าได้
 • ท่อเทียบเสียงหลัก-
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3ได้
 • อัลโต้ฮอร์น

 • ปากเป่าไม่ได้
 • ท่อเทียบเสียงหลักได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3ได้
 • โรตารีทรัมเป็ต

 • ปากเป่าไม่ได้
 • ท่อเทียบเสียงหลักได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3ได้

HR3

 • ฮอร์น

 • ปากเป่าได้
 • ท่อเทียบเสียงหลักได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3ไม่ได้
 • เมลโลโฟน

 • ปากเป่าได้
 • ท่อเทียบเสียงหลักได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3ไม่ได้

EP3

 • ทรอมโบน

 • ท่อเทียบเสียงหลักได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1-
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2-
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3-
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 4-
 • ท่อเทียบเสียง Fได้
 • ยูโฟเนียม

 • ท่อเทียบเสียงหลักได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 4ได้
 • ท่อเทียบเสียง F-
 • บาริโทน

 • ท่อเทียบเสียงหลักได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 4-
 • ท่อเทียบเสียง F-

TB3

 • Trombone

 • Outside slideOK

BB3

 • ทูบา

 • ท่อเทียบเสียงหลักได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 1ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 2ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 3ได้
 • ท่อเสียงลูกสูบตัวที่ 4ได้

*ผ้าทำความสะอาดนี้อาจไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องดนตรีทุกแบรนด์และทุกรุ่น