กระดาษซับ

สอดกระดาษซับไว้ระหว่างรูบังคับเสียงกับนวม จากนั้นค่อยๆ ปิดคีย์กด 2-3 ครั้ง

ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าว 2-3 ครั้งสำหรับนวมฟลุตแต่ละตำแหน่งโดยเปลี่ยนตำแหน่งกระดาษซับทุกครั้ง

- ห้ามนำกระดาษออกในขณะปิดคีย์กดอยู่

- หากนวมฟลุตมีคราบเหนียว โปรดใช้กระดาษซับนวมชนิดมีแป้งของยามาฮ่า