ชุดบำรุงรักษาสำหรับเครื่องเป่าทองเหลือง

ชุดบำรุงรักษาจะประกอบด้วยผ้าเช็ดทำความสะอาด แปรง น้ำมันหล่อลื่น และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อให้ผู้เล่นใช้ในการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเป่าเป็นประจำ

ชุดบำรุงรักษาทรัมเป็ต

ชุดบำรุงรักษาทรัมเป็ตประกอบด้วย:

 • น้ำมันหล่อลื่นวาล์ว (แบบปกติ)
 • ขี้ผึ้งทาท่อสไลด์
 • แส้ทำความสะอาดเครื่องลม
 • แปรงเคสซิ่งวาล์ว
 • แปรงทำความสะอาดปากเป่า
 • ผ้าขัดเงา
 • คู่มือการดูแลและบำรุงรักษา

ชุดบำรุงรักษาฮอร์น

ชุดบำรุงรักษาฮอร์นประกอบด้วย:

 • น้ำมันหล่อลื่นโรตารีวาล์ว
 • น้ำมันหล่อลื่นคีย์กดโรตารีวาล์ว
 • ขี้ผึ้งทาท่อสไลด์
 • แส้ทำความสะอาดเครื่องลม
 • แปรงทำความสะอาดปากเป่า
 • ผ้าขัดเงา
 • คู่มือการดูแลและบำรุงรักษา

ชุดบำรุงรักษาทรอมโบน

ชุดบำรุงรักษาทรอมโบนประกอบด้วย:

 • ขี้ผึ้งทาท่อสไลด์
 • น้ำมันหล่อลื่นท่อเสียงทรอมโบน
 • แส้ทำความสะอาดเครื่องลม
 • แปรงทำความสะอาดปากเป่า
 • ผ้าขัดเงา
 • คู่มือการดูแลและบำรุงรักษา

ชุดบำรุงรักษาเครื่องลมกลุ่มเสียงต่ำแบบลูกสูบ

ชุดบำรุงรักษาเครื่องลมกลุ่มเสียงต่ำแบบลูกสูบประกอบด้วย:

 • น้ำมันหล่อลื่นวาล์ว (แบบปกติ)
 • ขี้ผึ้งทาท่อสไลด์
 • แส้ทำความสะอาดเครื่องลม
 • แปรงเคสซิ่งวาล์ว
 • แปรงทำความสะอาดปากเป่า
 • ผ้าขัดเงา
 • คู่มือการดูแลและบำรุงรักษา

ชุดบำรุงรักษาเครื่องลมกลุ่มเสียงต่ำแบบโรตารี

ชุดบำรุงรักษาเครื่องลมกลุ่มเสียงต่ำแบบโรตารีประกอบด้วย:

 • น้ำมันหล่อลื่นโรตารีวาล์ว
 • ขี้ผึ้งทาท่อสไลด์
 • แส้ทำความสะอาดเครื่องลม
 • แปรงทำความสะอาดปากเป่า
 • ผ้าขัดเงา
 • คู่มือการดูแลและบำรุงรักษา

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง