ล้อเลื่อน

ล้อเลื่อนแบบดับเบิ้ลให้การค้ำยันและความมั่นคงที่ดีเยี่ยม

หัวค้อน

หัวค้อนรุ่นนี้ใช้สักหลาดเหมือนกับรุ่นไฮเอ็นด์ SU7

สาย

สายเป็นแบบเดียวกับรุ่น SU7 เช่นกัน

ฟุตเพดดัล

Soft, Sostenuto, Damper pedal (Sostenuto เฉพาะในรุ่น YUS3 และ YUS5)