M Series

M2 Equally at Home in Traditional and Modern Settings

ราคา: สีน้ำตาลวอลนัท ฿ 169,000.00 (แบ่งชำระแบบผ่อน 10 เดือน ราคา: ฿ 186,000.00)

Well-suited to urban lifestyles, the M2 offers the pleasing sound and stylish looks that Yamaha pianos are known for, yet it boasts an attractive price

M3 เฟอร์นิเจอร์ชิ้นหรูที่ยามาฮ่าบรรจงสร้างสรรค์

ราคา: สีน้ำตาลวอลนัท ฿ 209,000.00 (แบ่งชำระแบบผ่อน 10 เดือน ราคา: ฿ 230,000.00)
ราคา: สีน้ำตาลแบล็ควอลนัท ฿ 209,000.00 (แบ่งชำระแบบผ่อน 10 เดือน ราคา: ฿ 230,000.00)

อัพไรท์เปียโน M3 ซีรี่ส์ โทนเสียงดีเยี่ยมภายใต้ภาพลักษณ์ของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหรู มีสองรุ่นให้คุณเลือกตามรสนิยม

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง