CFX

CFX MUSIC RACK No.22 (ผลิตตามคำสั่งซื้อ)

สามารถใช้แทนขาตั้งสำหรับวางโน้ตเพลง CFX ที่เปิดตัวในปี 2010 เพื่อการถ่ายทอดเสียงที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นระหว่างการแสดง *อุปกรณ์นี้ไม่รองรับเปียโนแกรนด์ Yamaha รุ่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่รุ่น CFX

CFX MUSIC RACK No.10 (ผลิตตามคำสั่งซื้อ)

ขาตั้งสำหรับวางโน้ตเพลงแบบไม่มีรูรุ่นมาตรฐาน ซึ่งใกล้เคียงกับขาตั้งสำหรับวางโน้ตเพลง CFX ที่เปิดตัวในปี 2010 เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย *อุปกรณ์นี้ไม่รองรับเปียโนแกรนด์ Yamaha รุ่นอื่นๆ ที่ไม่ใช่รุ่น CFX