N3

กลใกคีย์บอร์ดและแอ็คชั่นของแกรนด์เปียโนจริง

ระบบคียบอร์ดและแอ็คชั่นของ N3 นำมาจากแอ็คชั่นของแกรนด์เปียโนจริง ร่วมกับระบบคีย์เซ็นเซอร์และแฮมเมอร์เซ็นเซอร์แบบ Non contact ทำให้ได้ทั้งน้ำหนักและความต่อเนื่อง-ความเร็วในการบรรเลงเทียบเท่ากับคีย์ของแกรนด์เปียโน ทรงคุณค่าของคีย์งาช้างด้วยคียขาว Ivorite

เสียงเปียโนระบบ Spatial Acoustic Sampling

เสียงเปียโนบันทึกจากคอนเสิร์ตแกรนด์เปียโน CFIIIS หลังที่คัดเลือกแล้วว่ามีคุณภาพเสียงดีที่สุด โดยการบันทึกเสียงจาก 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ซ้าย, ขวา, กลาง และส่วนท้ายของเปียโน ทำได้ผู้บรรเลงจะได้ยินเสียงเช่นเดียวกับการนั่งบรรเลงคอนเสิร์ตแกรนด์เปียโนจริง

ระบบ Soundboard Resonator

เมื่อพับเก็บแท่นวางโน้ต ระบบ Soundboard Resonator จะส่งสัญญาณ Transducer ให้กับแผ่นซาวด์บอร์ด ทำให้ผู้บรรเลงรู้สึกถึงการสั่นตอบสนองของแผ่นซาวด์บอร์ดในขณะที่บรรเลง โดยเฉพาะในโน้ตเสียงสูง

ระบบ Tactile Response System (TRS)

ระบบนี้จะทำให้ผู้บรรเลงรู้สึกถึงการสั่นของตัวเปียโนมาที่คีย์บอร์ดในขณะที่บรรเลง ทำให้ได้ความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากการบรรเลงคอนเสิร์ตแกรนด์เปียโนจริง โดยสามารถเลือกปรับระดับความสั่นได้ 3 ระดับ หรือปิดระบบนี้เมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการ

ฟุตเพดเดิลแบบแกรนด์เปียโน

เมื่อนักเปียโนเหยียบฟุตเพดเดิล จะรับรู้น้ำหนักที่เหยียบ โดยน้ำหนักจะเบาในช่วงแรกและหนักขึ้นเมื่อถึงช่วงกลางและเบาขึ้นอีกครั้งเมื่อเหยียบจนสุด เช่นเดียวกับฟุตเพดเดิลของ N3 ที่จำลองน้ำหนักดังกล่าวมาอย่างไม่ผิดเพี้ยน ให้ความรู้สึกของเพดเดิลแกรนด์เปียโนโดยเฉพาะในเพลงที่ต้องใช้เทคนิคการเหยียบแบบฮาล์ฟเพดเดิล