YDP-165

วิดีโอภาพรวมของ ARIUS ซีรีส์มาตรฐาน

วิดีโอนี้จะแสดงเปียโนรุ่น YDP-165 (มี CFX Voice)

วิดีโอภาพรวมของ YDP-165

วิดีโอนี้จะแสดงเปียโนรุ่น YDP-165 (มี CFX Voice)

วิดีโอการประกอบชิ้นส่วนของ YDP-165/YDP-145