YDP-145

วิดีโอภาพรวมของ ARIUS ซีรีส์มาตรฐาน

วิดีโอนี้จะแสดงเปียโนรุ่น YDP-165 (มี CFX Voice)

วิดีโอภาพรวมของ YDP-145

วิดีโอนี้จะแสดงเปียโนรุ่น YDP-145 (มี CFX Voice)

วิดีโอการประกอบชิ้นส่วนของ YDP-165/YDP-145