MusicSoft Manager

เราได้รับรายงานถึงปัญหาในเวอร์ชั่น 15 ของ iOS และ iPadOS ว่าแอปไม่สามารถตรวจพบเครื่องดนตรีของ Yamaha ได้ในบางครั้งหลังทำการเชื่อมต่อ USB

หากคุณประสบปัญหานี้ โปรดปิดเครื่อง iPhone/iPad ของคุณแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จะทำให้แอปตรวจพบเครื่องดนตรีของคุณได้ตามปกติ เราได้รับการยืนยันว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับเวอร์ชั่น 15 ของแต่ละ OS เท่านั้น

เราได้รายงานปัญหานี้ให้กับ Apple รับทราบตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2021 และกำลังพิจารณาว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอบคุณที่อดทนรอระหว่างที่เราแก้ไขปัญหานี้

MusicSoft Manager เป็นแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์ iOS ซึ่งช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลเพลงโดยตรงไปยังเครื่องดนตรีของคุณได้

การถ่ายโอนข้อมูลเพลงไปยังเครื่องดนตรีช่วยให้คุณสามารถเล่นเพลงพร้อมกับการเล่นคลอได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถลดเท็มโปของดนตรีประกอบ หรือ ปิดเสียงชั่วคราวเพื่อฝึกซ้อมด้วยตัวเองได้

MusicSoft Manager

MusicSoft Manager ทำให้คุณสามารถโอนข้อมูลเพลงไปยังเครื่องดนตรีของคุณทำให้การฝึกและเล่นเพลงโปรดของคุณทำได้ง่ายขึ้น

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง