Digital Piano Controller

เราได้รับรายงานถึงปัญหาในเวอร์ชั่น 15 ของ iOS และ iPadOS ว่าแอปไม่สามารถตรวจพบเครื่องดนตรีของ Yamaha ได้ในบางครั้งหลังทำการเชื่อมต่อ USB

หากคุณประสบปัญหานี้ โปรดปิดเครื่อง iPhone/iPad ของคุณแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จะทำให้แอปตรวจพบเครื่องดนตรีของคุณได้ตามปกติ เราได้รับการยืนยันว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับเวอร์ชั่น 15 ของแต่ละ OS เท่านั้น

เราได้รายงานปัญหานี้ให้กับ Apple รับทราบตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2021 และกำลังพิจารณาว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอบคุณที่อดทนรอระหว่างที่เราแก้ไขปัญหานี้

"Digital Piano Controller," allows you to control the many functions included in the piano with your iPhone or iPad, for even easier operation.

Digital Piano Controller

Intuitive touch-screen operation! Enjoy a variety of digital piano functions with ease.

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง