แอป Chord Tracker

Easy chord chart display of your favorite songs

Play the chords of the audio songs stored on your smart device by simply reading the chord sequence extracted by Chord Tracker and shown on the device display. You can enjoy playing the melody part with right hand and the chord with left or playing the chord with right hand and the bass with left hand. Furthermore, by using a melody suppressor function that reduces the volume of melody part, you can enjoy playing the melody part only.

[Note]

1. The chords displayed by this application will match the mood of the original song very closely, but may not be an exact match for the original chords used.

2. Songs protected by DRM (Digital Rights Management) can not be used in this application.

3. Chord Tracker will not work with Music Streaming service such as Apple music.

Customize a song tempo/key and edit chords

The tempo and key can be changed if desired for your practice or performance. You can even edit the chords to make your own arrangement of the song by choosing from two recommended chords or selecting the chord root and chord type. Use the peview button to audition your new chord arrangements!

ฟังก์ชันพิเศษสำหรับผู้ใช้งานคีย์บอร์ด Yamaha ที่เข้ากันได้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับเครื่องดนตรีช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนข้อมูลเพลงไปยังเครื่องดนตรีที่รองรับ ทำให้คุณสามารถฟังเพลงผ่านลำโพงของเครื่องดนตรีได้ นอกจากนี้ แอป Chord Tracker จะถ่ายโอนข้อมูลคอร์ดไปยังเครื่องดนตรี คุณสามารถบันทึกการเล่นของคุณเองบนอุปกรณ์ในรูปแบบไฟล์เสียง และแชร์ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางอีเมล (ฟอร์แมต AAC or WAV) ได้อีกด้วย

[หมายเหตุ]

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ โปรดดู “คู่มือการเชื่อมต่อ iPhone/iPad” หรือ “คู่มือการเชื่อมต่ออุปกรณ์อัจฉริยะสำหรับ Android™” ในหัวข้อการสนับสนุน