L-300

ขาตั้งที่สวยงามน่าสนใจ ออกแบบมาให้เข้ากับรูปลักษณ์และสัมผัสของ DGX-670

L-300

ขาตั้งเข้าชุด

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง