L-125

ขาตั้งที่สวยงามน่าสนใจ ออกแบบมาให้เข้ากับรูปลักษณ์และสัมผัสของเปียโน

L-125

ขาตั้งที่เข้ากันกับรุ่น P-125 / P-125a

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง