PSR-E473

01. การเลือก VOICE

วิดีโอฝึกสอนสำหรับ PSR-E473

02. การใช้เอฟเฟกต์ DSP

วิดีโอฝึกสอนสำหรับ PSR-E473

03. การใช้ปุ่ม LIVE CONTROL

วิดีโอฝึกสอนสำหรับ PSR-E473

04. การใช้ MOTION EFFECT

วิดีโอฝึกสอนสำหรับ PSR-E473

05. การใช้แป้น QUICK SAMPLING

วิดีโอฝึกสอนสำหรับ PSR-E473

06. ตัวอย่างเสียง

วิดีโอฝึกสอนสำหรับ PSR-E473

07. การใช้ GROOVE CREATOR

วิดีโอฝึกสอนสำหรับ PSR-E473