รุ่น ELS-02C

รุ่น ELS-02C
Cabinet Color Silver Metallic
Dimensions Width 1229 mm
Height 1017 mm (with music rest 1276 mm)
Depth 574 mm
Weight Weight 109.5kg
Boîte d'emballage Width 1,355 mm (53-3/8")
Height 1,115 mm (43-7/8")
Depth 740 mm (29-1/8")
Keyboard Type Custom (FSV)
Pedal Type Expression Pedal, 2nd Expression Pedal
Display Size TFT Color Wide VGA LCD, 800 x 480 dots 7 inch
คีย์บอร์ดบน จำนวนคีย์ 49
เรนจ์ C – C
อินนิเชียล ทัช Yes
อาฟเตอร์ ทัช Yes
ฮอริซันทอล ทัช Yes
คีย์บอร์ดล่าง จำนวนคีย์ 49
เรนจ์ C – C
อินนิเชียล ทัช Yes
อาฟเตอร์ ทัช Yes
ฮอริซันทอล ทัช Yes
เพดัลคีย์บอร์ด จำนวนคีย์ 20
เรนจ์ C – G
อินนิเชียล ทัช Yes
อาฟเตอร์ ทัช Yes
ฟุตสวิตช์ ฟังค์ชัน Rhythm: Stop, Break, Main A - D, Intro 1 - 3, Ending 1 - 3 Glide: Upper 1 - 2, Lower 1 - 2, Lead 1 - 2, Glide Time Rotary Speaker
คอนโทรลเลอร์อื่น นี ลีเวอร์ Sustain (Upper/Lower), M.O.C., Lead Slide, Solo (Lead 2)
หน้าจอ คอนทราสต์ Yes
Tone Generation Tone Generating Technology AWM+VA+ORGAN
Preset Number of Voices 986 (AWM)+94 (VA)
Custom Voice Edit Yes
พรีเซ็ต บน Voice Section: 2, Voice Button: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 - 2
ล่าง Voice Section: 2, Voice Button: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 - 2
ลีด Voice Section: 2, Voice Button: VIOLIN, SYNTH, FLUTE, TRUMPET,VA-ACOUSTIC, VA-VIRTUAL, VA-ELECTRONIC, VA-CUSTOM, USER 1, TO LOWER (Lead 1), SOLO (Lead 2)
เพดัล Voice Section: 2, Voice Button: CONTRABASS, ELEC. BASS, TIMPANI, SYNTH BASS, USER 1, TO LOWER
ออร์แกน ฟลู้ท Types: Sine, Vintage, Euro, Footage: 16', 5 1/3', 8', 4', 2 2/3', 2', 1 3/5', 1 1/3', 1', Attack: 4', 2 2/3', 2', Length, Response, Mode: First, Each, Vibrato: Depth, Speed, Effects: XG Rotary Sp, Rotary Sp 1 - 5, 2Way Rot Sp, Dual Rotsp 1 - 2, Dual Rot Brt, Dual Rot Wrm, Dist+Rot Sp, Odrv+Rot Sp, Amp+Rot Sp, Dist+2Rot Sp, Odrv+2Rop Sp, Amp+2Rot Sp, OFF
คัสตอม เสียง ยูเซอร์ AWM: 80, VA: 6 (each Unit)
Voice Link Yes
ตั้งค่า ความดัง All Voice Sections 25 Steps (0 - 24)
Types Reverb HALL 1 - 3, M, L, XG HALL 1 - 2, ROOM 1 - 4 , S, M, L, XG ROOM 1 - 3, STAGE 1 - 2, XG STAGE 1 - 2, PLATE 1 - 2, XG PLATE GM PLATE, WHITE ROOM, ATMO HALLl, ACOSTIC ROOM, DRUMS ROOM, PERC ROOM, TUNNEL, CANYON, BASEMENT
Chorus CHORUS 1 - 2, XG CHORUS 1 - 4, GM CHORUS 1 - 4, FB CHORUS, CHORUS FAST, CHORUS LITE, AMB CHORUS, CELESTE 1 - 4, AMB CELESTE, SYMPHONIC, XG SYMPHONIC, AMB SYMPHO, ENS DETUNE 1 - 2
Brilliance All Voice Sections
Delay DELAY LCR, XG DELAY LCR, DELAY LR, ECHO, CROSS DELAY 1 - 2, TEMPO DELAY 1 - 2, TEMPO ECHO, TEMPO CROSS 1 - 4
ประเภท ดิสทอร์ชัน DIST HARD 1 - 2, DIST SOFT 1 - 2, ST DISTH HARD, ST DIST SOFT, OVERDRIVE, ST OVERDRIVE, XG DIST, XG ST DIST, V_DIST HARD, V_DIST SOFT, COMP+DIST, XG COMP+DIST, V_DIST WARM, V_DIST CLS H, V_DIST CLS S, V_DIST METAL, V_DIST CRUNC, V_DIST BLUES, V_DIST EDGY, V_DIST SOLID, V_DIST CLN 1 - 2, V_DIST TWIN, V_DIST ROCA, V_DIST JZ CLN, V_DIST FUSION
ดิสทอร์ชัน พลัส DIST+DELAY, ODRV+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, XG CMP+OD+DL, V_DISTH+DLY, V_DISTS+DLY, DIST+T DLY, ODRV+T DLY, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY 1 - 6, VDST H+TDLY 1 - 2, VDST S+TDLY 1 - 2
Amp Simulator AMP SIM, XG AMP SIM, ST AMP SIM 1 - 5, XG ST AMP, ST AMP SOLID, ST AMP CRUNC, ST AMP BLUES, ST AMP CLEAN, ST AMP HARP, SML ST DIST, SML ST OVRDR, SML ST VINTG, SML ST HEAVY, B CMB CLASC, B CMB TOPBST, B CMB CUSTOM, B CMB HEAVY, B LGND BLUES, B LGND HVY 1 - 2, B LGND CLEAN, B LGND D CLN, US CMB TWIN, USCMB RCH CL, USCMB THN CL, USCMB CRUNCH, JZ CMB BASIC, JZ CMB WARM, US HI GN DTY, US HI GN RIF, US HIGN BURN, US HIGN SOLO, B LD DIRTY, B LD DRIVE, B LD GAINER, B LD HARD
ไดนามิก M BAND COMP, COMPRESSOR, COMP MED, COMP HEAVY, COMP MELODY, COMP BASS, V_COMPRESSOR, NOISE GATE
เร็ว/ คาราโอเกะ ER 1 - 2, GATE REVERB 1 - 2, REVERS GATE, KARAOKE 1 - 3
อีควอไลเซอร์/ เอ็นแฮนเซอร์ ST 2BAND EQ, ST 3BAND EQ, XG 3BAND EQ, EQ DISCO, EQ TEL, HM ENHANCER, XG HM ENHNCE
เฟลงเจอร์ FLANGER 1 - 2, XG FLANGER 1 - 3, GM FLANGER, V_FLANGER, TEMP FLANGER, DYNA FLANGER, VIN FLANGER 1 - 2, AMB FLANGER
อื่นๆ AMBIENCE, IMPULSE EXP, RESONATOR, VOICE CANCEL, TALKING MOD, LO-FI, DYNA FILTER, DYNA RINGMOD, RING MOD, ISOLATOR, LOOP FX 1 - 2, LO-FI DRUM 1 - 4, DAMPER RESO
เฟสเซอร์ PHASER 1 - 3, EP PHASER 1 - 3, TEMP PHASER 1 - 2, DYNA PHASER, VIN PHASER 1 - 2, VIN PHASER ST 1 - 4
เปลี่ยนพิตช์ 3: PITCH CHANGE, XG PCH CHG 1 - 2
โรตารี สปีกเกอร์ XG ROTARY SP, ROTARY SP 1 - 5, 2WAY ROT SP, DUAL ROTSP 1 - 2, DUAL ROT BRT, DUAL ROT WRM,DIST+ROT SP, ODRV+ROT SP, AMP+ROT SP, DIST+2ROT SP, ODRV+2ROT SP, AMP+2ROT SP
ทรีโลโม/ ออโตแพน TREMOLO 1 - 2, XG TREMOLO, EP TREMOLO, GT TREMOLO 1 - 2, ORG TREMOLO,VIBE VIBRATE, T_TREMOLO, AUTO PAN, XG AT PAN 1 - 2, EP AUTO PAN, T_AUTO PAN 1 - 2
Wah AUTO WAH, XG AUTO WAH, V_AUTO WAH, TOUCH WAH 1 - 3, V_TOUCH WAH, AT WAH+DIST, XG AT WH+DST, AT WH+DST HD, AT WH+DST HV, AT WH+DST LT, AT WAH+ODRV XG, AT WAH+OD, AT WH+OD HD, AT WH+OD HV, AT WH+OD LT, TC WAH+DIST XG, TC WH+DST, TC WH+DST HD, TC WH+DST HV, TC WH+DST LT, TC WAH+ODRV XG, TC WAH+OD, TC WAH+OD HD, TC WAH+OD HV, TC WAH+OD LT CLAVI, TC WAH EP TOUCH WAH, WAH+DST+TDLY, WAH+OD+TDLY1 - 2, WAH+DIST+DLY, XG WH+DST+DL, WAH+ODRV+DLY, XG WH+OD+DLY, TEMPO AT WAH, T_A.WH+DST, T_A.WH+DSTHD, T_A.WH+DSTHV, T_A.WH+DSTLT, T_A.WH+ODRV, T_A.WH+OD HD, T_A.WH+OD HV, T_A.WH+OD LT
ฟังค์ชัน แพน All Voice Sections
สไลด์ LEAD 1 - 2 (ON/KNEE/OFF, Portament Time)
ซัสเทน Upper Keyboard (Knee Lever), Lower Keyboard (Knee Lever), Pedal Keyboard
ทัช Vibrato All Voice Sections
ผู้ใช้ Vibrato All Voice Sections (Delay, Depth, Speed)
ส่งให้คีย์บอร์ดล่าง LEAD 1, PEDAL 1 - 2
โซโล LEAD 2
ลีด ไพรออริตี้ LEAD 2
เพดัล โพลี โหมด Yes(ON/OFF)
Feet All Voice Sections (Preset, 16 Feet, 8 Feet, 4 Feet) (2 Feet for Pedal)
พรีเซ็ต คอนโทรล Start/Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar/Beat Lamp
ปุ่มเลือก MARCH, WALTZ, SWING & JAZZ, POPS, R&B, LATIN, WORLD MUSIC, BALLAD, ROCK, DANCE, USER 1 - 2
จำนวนจังหวะ 634 (including the metronome)
จำนวนการเปลี่ยนแปลง Intro(1 - 3), Ending(1 - 3), Main/Fill-in (A - D), Break, Auto Fill
ฟิงเกอริง Auto Bass Chord (Mode: OFF, Single Finger, Fingered Chord, Custom A.B.C., Memory: Lower Keyboard, Pedal Keyboard), Melody on Chord (OFF, Mode 1 - 3, Knee Lever)
ฟังค์ชันอื่น Accompaniment (Chord 1 - 2, Pad, Phrase 1 - 2, )
คีย์บอร์ด เพอร์คัชชั่น 1 Unit Preset 1 - 2, User 1 - 40 (Pan, Pitch coarse, Pitch fine, Reverb, Volume)
คัสตอม จำนวนจังหวะของผู้ใช้งาน 48
แก้ไขจังหวะ Rhythm Pattern Program, Rhythm Sequence Program (SEQ 1 - 4, Rhythm/Regist)
ตั้งค่า ความดัง Rhythm/Accompaniment: 25 Steps (0 - 24)
ชุดการตั้งค่า จำนวนการบันทึกพรีเซ็ต Basic Registration: 16, Registration Menu :566
การควบคุมทั่วไป มาสเตอร์ โวลูม Yes
การตั้งค่า MIDI Yes
อื่นๆ MDR Search, Song Select: Stop, Play, Pause, Rewind, Fast Forward, Record, Custom Play, Score, Setting (Tempo/Part), Unit Edit Tools: Create Folder, Change Song Name, Copy, Delete, Conversion (XG/EL/ELS format), Format, Information
Registration Number of Buttons 1 Unit 16 x 5, M. (Memory), 1 - 16, D. (Disable)
Control Shift, Jump, User (1 Unit: 400 steps), Next Unit
Overall Controls Transpose -6 - +6
Tuning A = 427.2 - 452.6 Hz, Default value: A = 440 Hz
Miscellaneous Audio Recording/Playback Play: Stop, Play, Pause, Rewind, Fast Forward, Volume, Tempo, Pitch Record: Stop, Record Tools: Change Name, Delete File Format: .wav (44.1kHz,16bit, stereo)
Storage External Drives USB Flash Memory
Connectivity Headphones 2
Microphone MIC./LINE IN (jack, switch, and volume control)
MIDI MIDI IN/OUT
AUX IN L/L+R (standard phone)
AUX OUT L/L+R (standard phone), L/R (Level Fixed: RCA)
USB TO DEVICE 3 (two terminals have been connected to the USB Dock)
USB TO HOST Yes
การเก็บข้อมูล สมาร์ตมีเดีย สล็อต No
การเชื่อมต่อ ออพติคัล เอาต์ No
Amplifiers 70W × 2
Speakers Cone: 13cm x 8, Dome: 2.5cm x 4, Monitor speaker; 6.6cm x 2
Power Consumption 65W
ประกอบด้วย Bench 781 x 305 x 618 mm, 8.8 kg
SmartMedia No
Cover No
อื่น ๆ Bench, Owner’s Manual, Product ID card