รุ่น ELC-02

รุ่น ELC-02
Cabinet Color Black
Dimensions Width 1185 mm
Height 938 mm (with music rest 1091 mm)
Depth 652 mm
Weight Weight 45.8 kg (with music rest 46.8 kg)
Boîte d'emballage Width 1,339 mm (52-11/16")
Height 794 mm (31-1/4")
Depth 723 mm (28-7/16")
Keyboard Type Standard (FS)
Pedal Type Expression Pedal, 2nd Expression Pedal
Display Size TFT Color Wide VGA LCD, 800 x 480 dots 7 inch
คีย์บอร์ดบน จำนวนคีย์ 49
เรนจ์ C - C
อินนิเชียล ทัช Yes
อาฟเตอร์ ทัช Yes
ฮอริซันทอล ทัช -
คีย์บอร์ดล่าง จำนวนคีย์ 49
เรนจ์ C - C
อินนิเชียล ทัช Yes
อาฟเตอร์ ทัช Yes
ฮอริซันทอล ทัช -
เพดัลคีย์บอร์ด จำนวนคีย์ 20
เรนจ์ C - G
อินนิเชียล ทัช Yes
อาฟเตอร์ ทัช -
ฟุตสวิตช์ ฟังค์ชัน Rhythm: Stop, Break, Main A - D, Intro 1 - 3, Ending 1 - 3 Glide: Upper 1 - 2, Lower 1 - 2, Lead 1 - 2, Glide Time Rotary Speaker
คอนโทรลเลอร์อื่น นี ลีเวอร์ -
หน้าจอ คอนทราสต์ Yes
Tone Generation Tone Generating Technology AWM+ORGAN
Preset Number of Voices 986 (AWM)
Custom Voice Edit Yes
พรีเซ็ต บน Voice Section: 2, Voice Button: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 - 2
ล่าง Voice Section: 2, Voice Button: STRINGS, BRASS, WOODWIND, TUTTI, PAD, SYNTH, PIANO, ORGAN,PERCUSSION, GUITAR, CHOIR, WORLD, USER 1 - 2
ลีด Voice Section: 2, Voice Button: VIOLIN, SYNTH, FLUTE, TRUMPET, USER 1, TO LOWER (Lead 1), SOLO (Lead 2)
เพดัล Voice Section: 2, Voice Button: CONTRABASS, ELEC. BASS, TIMPANI, SYNTH BASS, USER 1, TO LOWER
ออร์แกน ฟลู้ท Types: Sine, Vintage, Euro, Footage: 16', 5 1/3', 8', 4', 2 2/3', 2', 1 3/5', 1 1/3', 1', Attack: 4', 2 2/3', 2', Length, Response, Mode: First, Each, Vibrato: Depth, Speed, Effects: XG Rotary Sp, Rotary Sp 1 - 5, 2Way Rot Sp, Dual Rotsp 1 - 2, Dual Rot Brt, Dual Rot Wrm, Dist+Rot Sp, Odrv+Rot Sp, Amp+Rot Sp, Dist+2Rot Sp, Odrv+2Rop Sp, Amp+2Rot Sp, OFF
คัสตอม เสียง ยูเซอร์ AWM: 80(each Unit)
Voice Link Yes
ตั้งค่า ความดัง All Voice Sections 25 Steps (0 - 24)
Types Reverb HALL 1 - 3, M, L, XG HALL 1 - 2, ROOM 1 - 4 , S, M, L, XG ROOM 1 - 3, STAGE 1 - 2, XG STAGE 1 - 2, PLATE 1 - 2, XG PLATE GM PLATE, WHITE ROOM, ATMO HALLl, ACOSTIC ROOM, DRUMS ROOM, PERC ROOM, TUNNEL, CANYON, BASEMENT
Chorus CHORUS 1 - 2, XG CHORUS 1 - 4, GM CHORUS 1 - 4, FB CHORUS, CHORUS FAST, CHORUS LITE, AMB CHORUS, CELESTE 1 - 4, AMB CELESTE, SYMPHONIC, XG SYMPHONIC, AMB SYMPHO, ENS DETUNE 1 - 2
Brilliance All Voice Sections
Delay DELAY LCR, XG DELAY LCR, DELAY LR, ECHO, CROSS DELAY 1 - 2, TEMPO DELAY 1 - 2, TEMPO ECHO, TEMPO CROSS 1 - 4
ประเภท ดิสทอร์ชัน DIST HARD 1 - 2, DIST SOFT 1 - 2, ST DISTH HARD, ST DIST SOFT, OVERDRIVE, ST OVERDRIVE, XG DIST, XG ST DIST, V_DIST HARD, V_DIST SOFT, COMP+DIST, XG COMP+DIST, V_DIST WARM, V_DIST CLS H, V_DIST CLS S, V_DIST METAL, V_DIST CRUNC, V_DIST BLUES, V_DIST EDGY, V_DIST SOLID, V_DIST CLN 1 - 2, V_DIST TWIN, V_DIST ROCA, V_DIST JZ CLN, V_DIST FUSION
ดิสทอร์ชัน พลัส DIST+DELAY, ODRV+DELAY, XG DIST+DLY, XG ODRV+DLY, CMP+DIST+DLY, CMP+ODRV+DLY, XG CMP+DT+DL, XG CMP+OD+DL, V_DISTH+DLY, V_DISTS+DLY, DIST+T DLY, ODRV+T DLY, CMP+DST+TDLY, CMP+OD+TDLY 1 - 6, VDST H+TDLY 1 - 2, VDST S+TDLY 1 - 2
Amp Simulator AMP SIM, XG AMP SIM, ST AMP SIM 1 - 5, XG ST AMP, ST AMP SOLID, ST AMP CRUNC, ST AMP BLUES, ST AMP CLEAN, ST AMP HARP, SML ST DIST, SML ST OVRDR, SML ST VINTG, SML ST HEAVY, B CMB CLASC, B CMB TOPBST, B CMB CUSTOM, B CMB HEAVY, B LGND BLUES, B LGND HVY 1 - 2, B LGND CLEAN, B LGND D CLN, US CMB TWIN, USCMB RCH CL, USCMB THN CL, USCMB CRUNCH, JZ CMB BASIC, JZ CMB WARM, US HI GN DTY, US HI GN RIF, US HIGN BURN, US HIGN SOLO, B LD DIRTY, B LD DRIVE, B LD GAINER, B LD HARD
ไดนามิก M BAND COMP, COMPRESSOR, COMP MED, COMP HEAVY, COMP MELODY, COMP BASS, V_COMPRESSOR, NOISE GATE
เร็ว/ คาราโอเกะ ER 1 - 2, GATE REVERB 1 - 2, REVERS GATE, KARAOKE 1 - 3
อีควอไลเซอร์/ เอ็นแฮนเซอร์ ST 2BAND EQ, ST 3BAND EQ, XG 3BAND EQ, EQ DISCO, EQ TEL, HM ENHANCER, XG HM ENHNCE
เฟลงเจอร์ FLANGER 1 - 2, XG FLANGER 1 - 3, GM FLANGER, V_FLANGER, TEMP FLANGER, DYNA FLANGER, VIN FLANGER 1 - 2, AMB FLANGER
อื่นๆ AMBIENCE, IMPULSE EXP, RESONATOR, VOICE CANCEL, TALKING MOD, LO-FI, DYNA FILTER, DYNA RINGMOD, RING MOD, ISOLATOR, LOOP FX 1 - 2, LO-FI DRUM 1 - 4, DAMPER RESO
เฟสเซอร์ PHASER 1 - 3, EP PHASER 1 - 3, TEMP PHASER 1 - 2, DYNA PHASER, VIN PHASER 1 - 2, VIN PHASER ST 1 - 4
เปลี่ยนพิตช์ 3: PITCH CHANGE, XG PCH CHG 1 - 2
โรตารี สปีกเกอร์ XG ROTARY SP, ROTARY SP 1 - 5, 2WAY ROT SP, DUAL ROTSP 1 - 2, DUAL ROT BRT, DUAL ROT WRM,DIST+ROT SP, ODRV+ROT SP, AMP+ROT SP, DIST+2ROT SP, ODRV+2ROT SP, AMP+2ROT SP
ทรีโลโม/ ออโตแพน TREMOLO 1 - 2, XG TREMOLO, EP TREMOLO, GT TREMOLO 1 - 2, ORG TREMOLO,VIBE VIBRATE, T_TREMOLO, AUTO PAN, XG AT PAN 1 - 2, EP AUTO PAN, T_AUTO PAN 1 - 2
Wah AUTO WAH, XG AUTO WAH, V_AUTO WAH, TOUCH WAH 1 - 3, V_TOUCH WAH, AT WAH+DIST, XG AT WH+DST, AT WH+DST HD, AT WH+DST HV, AT WH+DST LT, AT WAH+ODRV XG, AT WAH+OD, AT WH+OD HD, AT WH+OD HV, AT WH+OD LT, TC WAH+DIST XG, TC WH+DST, TC WH+DST HD, TC WH+DST HV, TC WH+DST LT, TC WAH+ODRV XG, TC WAH+OD, TC WAH+OD HD, TC WAH+OD HV, TC WAH+OD LT CLAVI, TC WAH EP TOUCH WAH, WAH+DST+TDLY, WAH+OD+TDLY1 - 2, WAH+DIST+DLY, XG WH+DST+DL, WAH+ODRV+DLY, XG WH+OD+DLY, TEMPO AT WAH, T_A.WH+DST, T_A.WH+DSTHD, T_A.WH+DSTHV, T_A.WH+DSTLT, T_A.WH+ODRV, T_A.WH+OD HD, T_A.WH+OD HV, T_A.WH+OD LT
ฟังค์ชัน แพน All Voice Sections
สไลด์ LEAD 1 - 2 (ON/FOOT PEDAL/OFF, Portament Time)
ซัสเทน Upper Keyboard (FOOT PEDAL), Lower Keyboard (FOOT PEDAL), Pedal Keyboard
ทัช Vibrato All Voice Sections
ผู้ใช้ Vibrato All Voice Sections (Delay, Depth, Speed)
ส่งให้คีย์บอร์ดล่าง LEAD 1, PEDAL 1 - 2
โซโล LEAD 2
ลีด ไพรออริตี้ LEAD 2
เพดัล โพลี โหมด Yes (ON/OFF)
Feet All Voice Sections (Preset, 16 Feet, 8 Feet, 4 Feet) (2 Feet for Pedal)
พรีเซ็ต คอนโทรล Start/Stop, Synchro Start, Tempo Display, Bar/Beat Lamp
ปุ่มเลือก MARCH, WALTZ, SWING & JAZZ, POPS, R&B, LATIN, WORLD MUSIC, BALLAD, ROCK, DANCE, USER 1 - 2
จำนวนจังหวะ 634 (including the metronome)
จำนวนการเปลี่ยนแปลง Intro(1 - 3), Ending(1 - 3), Main/Fill-in (A - D), Break, Auto Fill
ฟิงเกอริง Auto Bass Chord (Mode: OFF, Single Finger, Fingered Chord, Custom A.B.C., Memory: Lower Keyboard, Pedal Keyboard), Melody on Chord (OFF, Mode 1 - 3, Knee Lever)
ฟังค์ชันอื่น Accompaniment (Chord 1 - 2, Pad, Phrase 1 - 2)
คีย์บอร์ด เพอร์คัชชั่น 1 Unit Preset 1 - 2, User 1 - 40 (Pan, Pitch coarse, Pitch fine, Reverb, Volume)
คัสตอม จำนวนจังหวะของผู้ใช้งาน 48
แก้ไขจังหวะ Rhythm Pattern Program, Rhythm Sequence Program (SEQ 1 - 4, Rhythm/Regist)
ตั้งค่า ความดัง Rhythm/Accompaniment: 25 Steps (0 - 24)
ชุดการตั้งค่า จำนวนการบันทึกพรีเซ็ต Basic Registration: 16, Registration Menu :506
การควบคุมทั่วไป มาสเตอร์ โวลูม Yes
การตั้งค่า MIDI Yes
อื่นๆ MDR Search, Song Select: Stop, Play, Pause, Rewind, Fast Forward, Record, Custom Play, Score, Setting (Tempo/Part), Unit Edit Tools: Create Folder, Change Song Name, Copy, Delete, Conversion (XG/EL/ELS format), Format, Information
Registration Number of Buttons 1 Unit 16 x 5, M. (Memory), 1 - 16, D. (Disable)
Control Shift, Jump, User (1 Unit: 400 steps), Next Unit
Overall Controls Transpose -6 - +6
Tuning A = 427.2 - 452.6 Hz, Default value: A = 440 Hz
Miscellaneous Audio Recording/Playback Play: Stop, Play, Pause, Rewind, Fast Forward, Volume, Tempo, Pitch Record: Stop, Record Tools: Change Name, Delete File Format: .wav (44.1 kHz,16 bit, stereo)
Storage External Drives USB Flash Memory
Connectivity Headphones 1
FOOT PEDAL Yes
Microphone MIC (standard phone, MIC VOLUME)
MIDI MIDI IN/OUT
AUX IN L/L+R, R (standard phone)
AUX OUT (LEVEL FIXED) MAIN: L/L+R, R(standard phone), SUB: 1, 2 (standard phone)
USB TO DEVICE 3 (two terminals at the right front of the keyboard, one at the rear side of the instrument)
USB TO HOST Yes
การเก็บข้อมูล สมาร์ตมีเดีย สล็อต No
การเชื่อมต่อ OUT PUT L/L+R, R (standard phone)
ออพติคัล เอาต์ No
Amplifiers (20W + 15W) × 2
Speakers (Cone: 96 mm, Dome: 19 mm) × 2
Power Consumption Main unit:28W (When using PA-300C AC adaptor)
ประกอบด้วย Bench 637 × 324 × 580 mm, 5.4 kg
SmartMedia No
Cover No
อื่น ๆ Bench, Owner’s Manual, Product ID card, Music rest, Music rest brackets (× 2), AC adaptor: PA-300C, Power cord