PSR-SX600

Expansion Manager เวอร์ชั่น 2.7.0 (หรือใหม่กว่า) ของ Yamaha รองรับการทำงานของ PSR-SX600

Yamaha Expansion Manager ช่วยขยายขอบเขตคุณประโยชน์ของเครื่องดนตรีผ่านการใช้คอมพิวเตอร์

โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ

เคยอยากติดตั้งแพ็คเกจเสริมลงในเครื่องมากกว่า 1 ชุดในคราวเดียวหรือเปล่า Yamaha Expansion Manager ทำให้คุณติดตั้งคอนเทนท์จากหลายแพ็คเกจลงในซีรีส์ PSR-SX แบบรวดเดียวได้แล้วตอนนี้

Yamaha Expansion Manager ทำให้คุณจัดการเสียง จังหวะ การตั้งค่า และคอนเทนท์อื่นๆ พร้อมเลือกรายการโปรด สร้างแพ็คเกจส่วนตัว และใช้หน่วยความจำในตัวเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นแรก ให้นำเข้าไฟล์โปรเจ็กต์ของแพ็คเกจรายการโปรด (ไฟล์ .ppf)

เลือกเสียง จังหวะ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

รวมข้อมูลจากแพ็คเกจต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วสร้างไฟล์ติดตั้งแพ็คเกจใหม่ของคุณเอง

ติดตั้งแพ็คเกจลงในเครื่องผ่านแฟลชไดรฟ์ USB โดยใช้ไฟล์ติดตั้งแพ็คเกจที่ได้

*ต้องบันทึกไฟล์ข้อมูลเครื่องดนตรีของซีรีส์ PSR-SX และนำเข้าไฟล์ลงใน Yamaha Expansion Manager ไว้ล่วงหน้า

นอกจากนี้ คุณยังสร้างเสียงเครื่องดนตรีและกลองชุดในแบบฉบับของคุณเองได้จากข้อมูลแซมเปิลที่คุณบันทึกไว้

นำเข้าข้อมูลแซมเปิลที่คุณบันทึกไว้ด้วยตัวเอง (.wav, .aif, .aiff) หรือ SoundFont (.sf2) แล้วสร้างเสียงเครื่องดนตรีของคุณเองด้วยการปรับค่ารายละเอียดต่างๆ ของเสียง เพื่อสร้างเสียงเครื่องดนตรีและกลองชุดที่ไม่ซ้ำใคร

*ไม่สามารถรวมองค์ประกอบเสียงที่มีมาในตัวเข้ากับเสียงภายนอก หรือแก้ไขเสียงที่มีมาในตัว

**วันที่เผยแพร่ ข้อมูลจำเพาะ และรูปลักษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

***ข้อมูลทางเทคนิคอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ