PA-150

หลีกเลี่ยงการใช้แบตเตอรี่หากสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟ AC ได้ หมายเหตุ: รูปทรงของปลั๊กไฟอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่

PA-150

อแดปเตอร์ไฟเอซี

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง