Hollow Body

Refining Tradition to Perfection

กีต้าร์ซีรีส์ Hollow ผ่านการปรับเปลี่ยนรวมถึงการเพิ่มแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและความนิยมในตลาด ตลอดเวลา 40 ปี นับแต่ปี 1966 ซึ่งมีเพียงยามาฮ่าที่ทำเช่นนั้น ไม่มีผู้ผลิตรายใดที่ทำการพัฒนาทั้งฝีมือในการผลิตและเทคโนโลยีทางไฟฟ้า ปัจจุบันกีต้าร์รุ่นนี้มีหลากหลายทั้งรูปร่างและลักษณะปิกอัพเพื่อสนองความต้องการของผู้เล่นที่หลากหลาย

SA2200

ราคา: ฿ 84,000.00 (แบ่งชำระแบบผ่อน 10 เดือน ราคา: ฿ 90,800.00)

The Yamaha SA2200 combines a classic design with outstanding craftsmanship, premium materials and player-focused features to create a guitar that perfectly combines looks, sound and playability.

  • Laminated Sycamore Body / Soft Maple Center Block
  • Yamaha Humbucking Pickups/Alnico V
  • Mahogany Neck
  • Ebony Fingerboard
  • Gotoh SG30 Tuning Machines
  • Gotoh GE103B Bridge
  • Gotoh GE101Z Tailpiece
  • Made in Japan

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง