TransAcoustic Guitars

Actuator

แอคทูเอเตอร์ซึ่งติดตั้งอยู่ที่พื้นผิวภายในด้านหลังของกีตาร์จะทำให้เกิดเสียงก้องกังวานตามการสั่นสะเทือนของสายกีตาร์ จากนั้น การสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นนี้จะถูกส่งผ่านไปยังบอดี้ของกีตาร์และส่งผ่านไปยังอากาศภายในและรอบๆ กีตาร์ ส่งผลให้เกิดเสียงสะท้อนและเสียงคอรัสที่ให้เสียงสมจริงซึ่งปล่อยออกมาจากภายในบอดี้อย่างแท้จริง

การควบคุมอย่างเรียบง่าย

ปุ่มควบคุมแบบเรียบง่ายทั้งสามนี้จะปรับระดับเอฟเฟกต์และระดับเสียง line out ปุ่มขนาดเล็กใช้พื้นที่น้อย จึงช่วยลดการสูญเสียเสียงซึ่งเกิดจากการฝานเนื้อไม้ของบอดี้ออก

(A) ควบคุม Chorus

(B) ควบคุมเสียง reverb (Room/Hall)

(C) สวิตช์ TA / ควบคุมระดับเสียง Line out

* กดที่สวิตช์ TA ค้างไว้นานกว่า 0.3 วินาที เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน TA

* หากไม่ได้เชื่อมต่อสายสัญญาณเข้ากับช่องเสียบ Line Out สามารถปรับระดับเสียงได้โดยการหมุนที่ปุ่ม (C)

* สวิตช์ประเภทเสียงก้องจากห้องไปยังฮอลล์รอบๆ ตำแหน่ง 12:00

กล่องแบตเตอรี่

กล่องแบตเตอรี่จะติดตั้งรวมอยู่กับช่องเสียบหมุดยึดสายสะพายกีตาร์ ทำให้การเจาะรูที่บอดี้ของกีตาร์น้อยลง จึงช่วยลดการสูญเสียของเสียงได้ เชื่อมต่อสายสัญญาณจากช่องเสียบไปยัง PA หรือแอมป์เพื่อใช้อุปกรณ์ TA เป็นกีตาร์อะคูสติกไฟฟ้า