DTXM12 TOUCH

[ประกาศสำคัญ] ปัญหาเกี่ยวกับ iPad OS 15

เราได้รับรายงานถึงปัญหาในเวอร์ชั่น 15 ของ iPadOS ว่าแอปไม่สามารถตรวจพบเครื่องดนตรีของ Yamaha ได้ในบางครั้งหลังทำการเชื่อมต่อ USB

DTXM12 TOUCH

DTXM12 Touch เป็นแอปเฉพาะสำหรับ iPad ที่สนับสนุนการแสดงของมือกลองและผู้เล่นเพอร์คัสชั่นที่ใช้งาน DTX-MULTI12 บนเวทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง