ขาตั้งไฮ-แฮท

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Hi-Hat Stand Owner's Manual [725KB]
HS1200T/1200D/1200 Owner's Manual [829KB]
HS850/740A/650A Owner's Manual [2.3MB]