ซีรีส์ CP88/73

ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
CP88/CP73 Owner's Manual [5.5MB]
CP88/CP73 Supplementary Manual [2MB]
CP88, CP73 Owner's Manual (TEXT) [106KB]
ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
CP88/CP73 V1.60 Operating System Updater - 1662.1MB 2024-05-16
Yamaha Steinberg USB Driver V3.1.6 for Mac macOS 14/13/12/11(Intel/Apple silicon) Mac 12.2MB 2023-10-05
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.6 for Windows 11/10 (64-bit) Win 4.7MB 2023-10-05
Yamaha Steinberg USB Driver V2.1.4 for Mac macOS 10.15-10.13 Mac 7.3MB 2023-01-26
Yamaha Steinberg USB Driver V2.0.4 for Mac macOS 10.15-10.12 Mac 3.4MB 2020-11-25
Yamaha Steinberg USB Driver V2.0.3 for Windows 10/8.1/7 (32-bit/64-bit) Win 7.1MB 2020-03-02
ชื่อ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
Compatible Device List for CP88/73 Series [90KB]
Open-source license [124KB]
Voice File 1 for OS v1.6 [805Byte]
Voice File 2 for OS v1.6 [788Byte]