Mobile Music Sequencer

เราได้รับรายงานถึงปัญหาในเวอร์ชั่น 15 ของ iOS และ iPadOS ว่าแอปไม่สามารถตรวจพบเครื่องดนตรีของ Yamaha ได้ในบางครั้งหลังทำการเชื่อมต่อ USB

หากคุณประสบปัญหานี้ โปรดปิดเครื่อง iPhone/iPad ของคุณแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง จะทำให้แอปตรวจพบเครื่องดนตรีของคุณได้ตามปกติ เราได้รับการยืนยันว่าปัญหานี้เกิดขึ้นกับเวอร์ชั่น 15 ของแต่ละ OS เท่านั้น

เราได้รายงานปัญหานี้ให้กับ Apple รับทราบตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2021 และกำลังพิจารณาว่าจะจัดการกับปัญหานี้อย่างไร

เราขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้น และขอบคุณที่อดทนรอระหว่างที่เราแก้ไขปัญหานี้

Wherever you are, you can now sketch the outline of a composition and use the ingredients to delicately craft songs on a Yamaha synthesizer, or in Steinberg Cubase.

V3.0: Overview

Mobile Music Sequencer

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง