FC3A

แป้นเหยียบสำหรับการใช้งานร่วมกับเปียโนดิจิตอล, คีย์บอร์ด, ซินธิไซเซอร์ รวมถึงสเตจเปียโน แป้นเหยียบนี้ใช้งานสบายด้วยฟังก์ชั่น Half Pedal (ทำงานเมื่อเหยียบเพียงครึ่งเดียว) เพื่อให้การแสดงที่มีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง