ถึงเวลาเป็นผู้เชียวชาญการตั้งสาย

วิธีการเล่นกีตาร์อะคูสติก

การตั้งสายกีตาร์

สายกีตาร์อาจไม่เสถียร ตัวอย่างเช่น ระดับเสียงอาจต่ำลงเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือชื้น สายใหม่อาจต้องใช้เวลาเพื่อให้อยู่ตัว กีตาร์ที่ไม่ได้ตั้งสายจะทำให้ไม่สามารถเล่นคอร์ดได้ชัดเจน ดังนั้น เมื่อนักเล่นกีตาร์หยิบกีตาร์ขึ้นมา สิ่งแรกที่ต้องทำคือตั้งสาย

หากคุณกำลังจะเล่นกีตาร์ ให้ตั้งสายกีตาร์ก่อนทุกครั้งให้ชินเป็นนิสัย! นี่เป็นสิ่งสำคัญมาก

ก่อนตั้งเสียงสาย

เมื่อสายเก่าขึ้น ระดับเสียงจะเริ่มเพี้ยน เปลี่ยนสายเก่าด้วยสายใหม่เพื่อให้เครื่องดนตรีมีระดับเสียงที่ถูกต้อง ขอแนะนำให้คุณเปลี่ยนสายทั้งหกสายพร้อมกัน ดังที่แสดงในแผนภาพ เมื่อตั้งสายกีตาร์ คุณควรเริ่มต้นจากสายต่ำสุดไปยังสายสูง หากตั้งสายจากสูงไปต่ำ คุณจะไม่สามารถตั้งสายให้ได้ระดับเสียงที่ถูกต้องแม่นยำได้

วิธีการตั้งสายพื้นฐาน

ส่วนนี้จะแนะนำวิธีการตั้งสายที่ใช้บ่อยที่สุด 3 วิธี แต่ละวิธีเป็นวิธีที่ใช้ตั้งแต่ละสายให้เป็นมาตรฐาน (เช่น การสายมาตรฐาน)

การใช้จูนเนอร์ (เครื่องตั้งสาย)

จูนเนอร์ช่วยให้คุณสามารถตั้งสายเครื่องดนตรีของคุณได้อย่างถูกต้อง แม้ว่าคุณจะไม่เคยชินกับการตั้งสายก็ตาม ในการใช้จูนเนอร์ คุณเพียงแค่มองไปที่มิเตอร์ขณะที่คุณปรับระดับเสียงของทั้ง 6 สายในตำแหน่งเปิด

ตำแหน่งการใช้

ใช้ส้อมเสียงที่ให้โน้ตเสียง "A" (440 เฮิรตซ์) หรือใช้เครื่องมือเช่น เปียโนเพื่อตั้งสายที่ 5 โดยที่คุณใช้ตำแหน่งนี้บนกีตาร์เพื่อตั้งเสียงเครื่องดนตรี ขั้นแรก ให้ตีส้อมเสียงเข้ากับสิ่งของที่มีความแข็ง (เช่น โต๊ะ) แล้วตั้งสายที่ 5 ในตำแหน่งเปิดให้ตรงกับโน้ต "A” จากนั้นตั้งสายที่ 4 ในตำแหน่งเปิดให้ตรงกับเสียงโน้ตจากการกดเฟรทที่ 5 ของสายที่ 5 ตั้งสายที่ 3 ในตำแหน่งเปิดให้ตรงกับเสียงโน้ตจากการกดเฟรทที่ 5 ของสายที่ 4 ตั้งสายที่ 2 ในตำแหน่งเปิดให้ตรงกับเสียงโน้ตจากการกดเฟรทที่ 4 ของสายที่ 3 ตั้งสายที่ 1 ในตำแหน่งเปิดให้ตรงกับเสียงโน้ตจากการกดเฟรทที่ 5 ของสายที่ 2 ตั้งสายที่ 6 เมื่อกดเฟรทที่ 5 ให้ตรงกับเสียงสายที่ 5 ในตำแหน่งเปิด

การใช้ฮาร์โมนิก

ในวิธีนี้ คุณจะใช้เสียงฮาร์โมนิกที่เกิดขึ้นเมื่อดีดสายขณะกดตรงเหนือเฟรท ดังที่แสดงไว้ในแผนภาพ ตั้งฮาร์โมนิกสายที่ 5 เฟรทที่ 7 กับสายที่ 1 ในตำแหน่งเปิด, ตั้งฮาร์โมนิกสายที่ 6 เฟรทที่ 7 กับสายที่ 2 ในตำแหน่งเปิด, ตั้งฮาร์โมนิกสายที่ 4 เฟรทที่ 5 กับฮาร์โมนิกสายที่ 3 เฟรทที่ 7, ตั้งฮาร์โมนิกสายที่ 5 เฟรทที่ 5 กับฮาร์โมนิกสายที่ 7 เฟรทที่ 7 และตั้งฮาร์โมนิกสายที่ 6 เฟรทที่ 5 กับฮาร์โมนิกสายที่ 5 เฟรทที่ 7

ถามตอบ