HEP-70

ฟองน้ำหูฟัง YH-E700B

ฟองน้ำหูฟังสำหรับเปลี่ยนของหูฟังแบบเฮดโฟนรุ่น YH-E700B จาก Yamaha

ผลิตภัณฑ์ที่รองรับ: YH-E700B

HEP-70

ฟองน้ำหูฟังสำหรับเปลี่ยนของหูฟังแบบเฮดโฟนรุ่น YH-E700B จาก Yamaha

ภาพสินค้าที่แสดงอาจมีความแตกต่างจากสินค้าจริง