กำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือก

Yamaha Thailand Music Festival 2013
กำหนดการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2013 : รอบคัดเลือก
1.  กำหนดการแข่งขัน  เขตกรุงเทพฯ
ดาวน์โหลด
2.  กำหนดการแข่งขัน  เขตภาคกลางและตะวันออก
ดาวน์โหลด
3.  กำหนดการแข่งขัน  เขตภาคเหนือ
ดาวน์โหลด
4.  กำหนดการแข่งขัน  เขตภาคอีสาน
ดาวน์โหลด
5.  กำหนดการแข่งขัน  เขตภาคใต้
ดาวน์โหลด