ระเบียบการแข่งขัน

Yamaha Thailand Music Festival 2013
ระเบียบการแข่งขัน Yamaha Thailand Music Festival 2013
1.  ตารางแสดงสิทธิ์ในการลงสมัครแข่งขัน
ดาวน์โหลด
2.  ระเบียบการแข่งขัน ประเภท Piano
ดาวน์โหลด
3.  ระเบียบการแข่งขัน ประเภท Electone
ดาวน์โหลด
4.  ระเบียบการแข่งขัน ประเภท Guitar
ดาวน์โหลด
5.  ระเบียบการแข่งขัน ประเภท Piano with Stagea
ดาวน์โหลด
6.  ระเบียบการแข่งขัน ประเภท Singing
ดาวน์โหลด
7.  ระเบียบการแข่งขัน ประเภท Violin
ดาวน์โหลด
8.  ระเบียบการแข่งขัน ประเภท Yamaha Band Battle
ดาวน์โหลด