ดร. ยุทธพงศ์ แสงสมบูรณ์


อาจารย์ ดร.ยุทธพงศ์เริ่มเรียนดนตรีในหลักสูตรอิเล็กโทนกับอาจารย์ปฤษฐา ไชยลังการณ์ เมื่ออายุได้ 8 ปีที่โรงเรียนสยามยามาฮ่าเชียงใหม่ จนกระทั่งจบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียน Montfort College ได้เข้าศึกษาต่อทางด้าน Information Technology จาก Sirindhorn International Institute Of Technology มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จนจบปริญญาตรี และได้ทำงานเป็นวิศวกรระบบโครงข่ายจนกระทั่งได้ย้ายมาร่วมงานด้านวิชาการดนตรีกับบริษัทสยามดนตรียามาฮ่าในปี 2005 ในตำแหน่ง Electone Chief Instructor และได้เดินทางไปศึกษาต่อกับ Professor Dr.David Osborne และ Michael Parker ซึ่งท่านเป็นหนึ่งในทีมทำดนตรีประกอบภาพยนตร์ Transformer, Blade runner, Harry Potter และรายการโทรทัศน์ต่างของ BBC ณ ประเทศอังกฤษ จนจบปริญญาโทหลักสูตร Master of Music in Composing for Film & Television จาก Kingston University Londo และสำเร็จการศึกษาทางด้านดนตรีตะวันตกในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดร.ยุทธพงศ์มีผลงานการแข่งขัน และแสดงดนตรีมากมายกว่า 20 ปี เคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน อิเล็กโทน ระดับประเทศทุกรุ่น รางวัล Excellent Player Award จากการแข่งขัน Asia & Oceania Electone Festival 1994 และ 1995 ในรุ่น Junior Section, รางวัล Outstanding Award จากการแข่งขัน Asia & Oceania Electone Festival 2000 และได้เข้าร่วมการแข่งขัน International Electone Concour 2000 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


นอกจากนี้ ดร.ยุทธพงศ์เคยได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานประพันธ์เพลงอิเล็กโทนระดับโลกจากงาน International Youth Electone Showcase 1995 นอกจากนี้ยังได้รับเชิญจากทาง Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น ให้เรียบเรียงบทเพลงซึ่งถูกตีพิมพ์ และใช้ในการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนดนตรียามาฮ่าทั่วโลก


ดร.ยุทธพงศ์ได้ประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ให้กับผู้สร้างหนังสั้นมากมายทั้งยุโรป และเอเชีย เคยร่วมงาน กับ Fashion Designer และ Choreographer ประพันธ์เพลงประกอบ Fashion Video Presentation ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในงาน London Fashion Week 2010 ที่ผ่านมา นอกจากนั้นยังได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานทางวิชาการประเภทบทความ ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติ “วรสารดนตรีรังสิต” และได้รับเชิญไปบรรยายผลงานทางวิชาการจากการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ PGVIM International Symposium 2016 ที่ผ่านมา