ดร.ยูสุเกะ โคมูระ

หัวหน้าภาควิชาเปียโน สถาบันดนตรียามาฮ่า

ดูแลภาพรวมของภาควิชาเปียโนในโรงเรียนดนตรียามาฮ่า จัดการอบรมและจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน

ด้านการศึกษา

● ปริญญาเอก Doctor of Musical Arts, University of Wisconsin-Madison, สหรัฐอเมริกา

● ปริญญาโท Master of Music in Piano Performance, Roosevelt University, สหรัฐอเมริกา

● Artist’s Diploma, College of Charleston, สหรัฐอเมริกา

● ปริญญาตรี Bachelor of Music with Honor, Yong Siew Toh Conservatory of Music, National University of Singapore

ด้านยามาฮ่า

● ผ่านการรับรองจาก Yamaha Music Foundation ประเทศญี่ปุ่น ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการวัดระดับ Yamaha Grade Examination ระดับสูง

● ได้รับการอบรมระบบการสอบ Yamaha Examination System โดย Yamaha Music Foundation

● ได้รับการอบรมการฝึกสอนเปียโนโดย Shinki Matsuda ในปี 2018

● เข้าร่วมการปฐมนิเทศครูใหม่ของวิชา Junior Music Course ที่ประเทศญี่ปุ่นและเยี่ยมชมโรงงานผลิตเปียโนในเมือง Kakegawa และสำนักงานใหญ่ในเมือง Hamamatsu เรียนรู้ประวัติ ความรู้ และปรัชญาของยามาฮ่า

ผลงานอื่น ๆ

● ดำรงค์ตำแหน่งคณะกรรมการ Bangkok Chopin Society

● ร่วมการแสดงระดับนานาชาติในฐานะ Soloist, Collaborative Pianist, Piano Arranger และผู้ประพันธ์บทเพลงในปี 2017

● เข้าร่วมการแข่งขัน Midwest International Piano Competition

● รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันประเภท Concerto ที่ University of Wisconsin-Madison ในปี 2013