กลองสแนร์

Snare Drums

CSS-1465A

CSS-A Series

The CSS-A Series is destined to be a highlight of the Yamaha metal shell concert snare drum lineup.

การเปรียบเทียบเสียงของกลองสแนร์ (Snare Drum)

โทนเสียงอาจแตกต่างกันไปตามบรรยากาศโดยรอบ โปรดฟังเสียงเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
ขอแนะนำให้ฟังด้วยหูฟังประสิทธิภาพสูงหรือหูฟังในบรรยากาศที่เงียบ หากคุณต้องการฟังถึงความแตกต่างมากยิ่งขึ้น

OSM-1450 Coil snare

OSM-1465 Coil snare

OSM-1450 Straight snare

OSM-1465 Straight snare

CSM-1350AⅡ

CSM-1450AⅡ

CSM-1465AⅡ

CSR-1450

CSR-1465

CSS-1450A

CSS-1465A

CFM-1414