กลองสแนร์

Snare Drums

OSM Series

With shells of carefully selected maple, OSM Series concert snare drums deliver authentic concert snare tone. They are supplied with two different types of snares that can be changed to match different performance situations. OSM Series concert snare drums are a great choice for a wide range of musical demands: professional musicians, music students, symphonic orchestras and bands.

CSM-1465AII

CSM-A II Series

These 8-ply maple shell models inherit the basic design of the GS Series, offering outstanding attack and versatility for a wide range of performance situations.

CSS-1465A

CSS-A Series

The CSS-A Series is destined to be a highlight of the Yamaha metal shell concert snare drum lineup.

KSD-255

KSD-255

The steel shell drum features ten high-tension lugs and a high carbon steel coiled wire snare that combine to deliver a powerful, brisk sound.

Stands

SS-745A

SS-665

SS-665

การเปรียบเทียบเสียงของกลองสแนร์ (Snare Drum)

โทนเสียงอาจแตกต่างกันไปตามบรรยากาศโดยรอบ โปรดฟังเสียงเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
ขอแนะนำให้ฟังด้วยหูฟังประสิทธิภาพสูงหรือหูฟังในบรรยากาศที่เงียบ หากคุณต้องการฟังถึงความแตกต่างมากยิ่งขึ้น

OSM-1450 Coil snare

OSM-1465 Coil snare

OSM-1450 Straight snare

OSM-1465 Straight snare

CSM-1350AⅡ

CSM-1450AⅡ

CSM-1465AⅡ

CSR-1450

CSR-1465

CSS-1450A

CSS-1465A

CFM-1414