Piaggero

คีย์บอร์ดรุ่น piaggero ดีทั้งเรื่องของดีไซน์และความง่ายในการเล่น เป็นการรวมกันของคุณสมบัติสองประการตามชื่อคือ "piano"และ "leggero" ภาษาอิตาเลียนแปลว่า"เบา" NP-V80 คือรุ่นสูงกว่าของรุ่น NP-V60.

NP-32/12

Simple, stylish, and portable piano-style keyboard.

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย