กลองสแนร์

Wood Snare Drums

Recording Custom Wood Snare Drums

Borrowing from over 50 years of drum craftsmanship the Recording Custom snare drum delivers a wide tuning range and sharp attack sound which drummers feel immediately. Tuning up in seconds and delivering the dynamic response expected by the world’s greatest studio drummers.

Tour Custom Snare Drums

The versatility, projection and dynamic range is what professional drummers around the world have come to expect from Yamaha Drums with no compromise on the finish quality.

กลองสแนร์รุ่น Stage Custom

ยกระดับความคาดหวังของมือกลองรุ่นต่อรุ่น กลองรุ่น Stage Customใช้ไม้อัดเบิร์ชทั้งหมดและเคลือบแลคเกอร์แบบทำมือ แข็งแรง

Metal Snare Drums

Recording Custom Aluminum Snare Drums

Recording Custom Snare Aluminum Models.2 size variations.

Recording Custom Brass Snare Drums

Recording Custom Snare Brass Models.3 size variations.

Recording Custom Stainless Steel Snare Drums

Recording Custom Snare Stainless Steel Models.2 size variations.

Stage Custom Steel Snare Drums

Stage Custom Snare Steel Models. 2 size variations.