มิกเซอร์

EMX (Box type)

เอฟเฟ็กต์ชั้นเยี่ยมและ GEQ ในทุกโมเดล บวกกับ one-knob compressor ในรุ่น EMX512SC และ EMX312SC อีกทั้งยังเลือกกำลังขับคู่ขนาด 500, 300, หรือ 200 วัตต์ ได้ในมิกเซอร์แบบ top-box ที่สะดวกต่อการพกพา