เฟิร์มแวร์และซอฟต์แวร์

ขณะนี้เรากำลังทดสอบความเข้ากันได้ของผลิตภัณฑ์ Yamaha กับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ข้อมูลความเข้ากันได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์จะได้รับการอัปเดตเป็นประจำในแผนภูมินี้ โปรดดูแผนภูมิด้านล่างเพื่อดูสถานะการสนับสนุนปัจจุบันของแต่ละผลิตภัณฑ์

ชื่อ ระบบปฎิบัติการ ขนาด อัพเดตล่าสุด
RIVAGE PM Editor V4.7.2 for Mac macOS 11(Intel/Apple M1), 10.15-10.13 Mac 120.6MB 2021-03-31
RIVAGE PM Editor V4.7.2 for Win 10/8.1 Win 115.9MB 2021-03-31
RIVAGE PM Firmware V4.72 399.4MB 2021-03-31
RIVAGE PM Editor V4.2.2 for Mac macOS 11(Intel/Apple M1), 10.15-10.13 (Previous version) Mac 123.1MB 2021-03-31
RIVAGE PM Editor V4.2.2 for Win 10/8.1 (Previous version) Win 120.7MB 2021-03-31
RIVAGE PM Firmware V4.22 (Previous version) 396.7MB 2021-03-31
RIVAGE PM Editor V4.1.4 for Mac macOS 11(Intel/Apple M1), 10.15-10.13 (Previous version) Mac 126.9MB 2021-03-31
RIVAGE PM Editor V4.1.4 for Win 10/8.1 (Previous version) Win 120.7MB 2021-03-31
RIVAGE PM Firmware V4.14 (Previous version) 396.7MB 2021-03-31
RIVAGE PM Editor V4.7.1 for Mac macOS 11(Intel/Apple M1), 10.15-10.13 (Previous version) Mac 127.1MB 2021-02-18
RIVAGE PM Editor V4.7.1 for Win 10/8.1 (Previous version) Win 115.9MB 2021-02-18
RIVAGE PM Firmware V4.71 (Previous version) 399.3MB 2021-02-18
RIVAGE PM Editor V4.2.1 for Mac macOS 11(Intel/Apple M1), 10.15-10.13 (Previous version) Mac 129.5MB 2021-02-18
RIVAGE PM Editor V4.2.1 for Win 10/8.1 (Previous version) Win 120.7MB 2021-02-18
RIVAGE PM Firmware V4.21 (Previous version) 396.7MB 2021-02-18
RIVAGE PM Editor V4.1.3 for Mac macOS 11(Intel/Apple M1), 10.15-10.13 (Previous version) Mac 129.5MB 2021-02-18
RIVAGE PM Editor V4.1.3 for Win 10/8.1 (Previous version) Win 120.6MB 2021-02-18
RIVAGE PM Firmware V4.13 (Previous version) 396.6MB 2021-02-18
RIVAGE PM Editor V3.0.5 for Mac macOS 10.15-OS X 10.10 (Previous version) Mac 122.7MB 2020-01-16
RIVAGE PM Editor V3.0.5 for Win 10/8.1/7 (Previous version) Win 95.6MB 2020-01-16
RIVAGE PM Firmware V3.05 (Previous version) 476.1MB 2020-01-16
RIVAGE PM Editor V3.0.4 for Mac macOS 10.15-OS X 10.10 (Previous version) Mac 122.3MB 2019-09-30
RIVAGE PM Editor V3.0.4 for Win 10/8.1/7 (Previous version) Win 95.6MB 2019-09-30
RIVAGE PM Firmware V3.04 (Previous version) 476.1MB 2019-09-30
RIVAGE PM Editor V3.0.3 for Mac macOS 10.14-OS X 10.10 (Previous version) Mac 122.3MB 2019-08-05
RIVAGE PM Editor V3.0.3 for Win 10/8.1/7 (Previous version) Win 95.6MB 2019-08-05
RIVAGE PM Firmware V3.03 (Previous version) 475.8MB 2019-08-05
RIVAGE PM Editor V3.0.2 for Mac macOS 10.14-OS X 10.10 (Previous version) Mac 122.3MB 2019-04-25
RIVAGE PM Editor V3.0.2 for Win 10/8.1/7 (Previous version) Win 95.6MB 2019-04-25
RIVAGE PM Firmware V3.02 (Previous version) 475.8MB 2019-04-25