หูฟังแบบเฮดโฟนและเอียร์โฟน

ไร้สายตัวจริง

TW-E5B

หูฟังไร้สายตัวจริงที่มาพร้อมเทคโนโลยี Clear Voice Capture, โหมด Ambient Sound และคุณสมบัติ Listening Care

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย
Yamaha TW-E3B

TW-E3B

หูฟังแบบเอียร์โฟนไร้สายที่มาพร้อมคุณสมบัติ Listening Care และมีให้เลือกถึง 6 สี

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย

Headphones

Yamaha YH-L700A

YH-L700A

หูฟังแบบแนบใบหูที่มาพร้อมเทคโนโลยี 3D Sound Field, ANC ขั้นสูง, Listening Optimizer และ Listening Care

Yamaha YH-E700A

YH-E700A

หูฟังแบบครอบหูที่มาพร้อมเทคโนโลยี ANC ขั้นสูง, Listening Optimizer และ Listening Care

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย
Yamaha YH-E500A

YH-E500A

หูฟังแบบแนบใบหูที่มาพร้อมเทคโนโลยี ANC, Ambient Sound และ Listening Care

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย

เอียร์โฟน

Yamaha EP-E30A

EP-E30A

หูฟังแบบเอียร์โฟนไร้สายที่มาพร้อมคุณสมบัติ Listening Care

มีสีอื่นเพิ่มเติม มีสีอื่นด้วย