ตารางการแข่งขันรอบคัดเลือก

รอบคัดเลือกภาคเหนือ
วันที่ 16 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
รอบคัดเลือกภาคใต้ / ภาคกลางตะวันออก
วันที่ 17 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
รอบคัดเลือกภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 18 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
รอบคัดเลือกกรุงเทพและปริมณฑล
วันที่ 19 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 20 ตุลาคม 2556 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์