ผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ผลการประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์  ครั้งที่ 11
รอบชิงชนะเลิศ  วันที่ 11 มกราคม 2557
ณ   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

1.    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่
              •   โรงเรียนเมืองคง    จังหวัดนครราชสีมา

2.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่
              •   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์    จังหวัดกรุงเทพฯ

3.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่
              •   โรงเรียนเทพมิตรศึกษา    จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4.    รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นายสราวุธ  เรียงใหม่    โรงเรียนเมืองคงวิทยา    จังหวัดนครราชสีมา

5.    รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นางสาวรวีกานต์  บุญเกิด    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    จังหวัดนครปฐม

7.    รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   โรงเรียนเมืองคง    จังหวัดนครราชสีมา

8.    รางวัลดีเด่น  ได้แก่
              •   โรงเรียนวัดป่าประดู่    จังหวัดระยอง
              •   โรงเรียนมัธยมเทศบาล6 นครอุดรธานี    จังหวัดอุดรธานี
              •   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย    จังหวัดสงขลา
              •   โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค    จังหวัดสระบุรี
              •   โรงเรียนธัญบุรี    จังหวัดปทุมธานี
              •   โรงเรียลานกระบือวิทยา    จังหวัดกำแพงเพชร
              •   โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม    จังหวัดกำแพงเพชร
              •   โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    จังหวัดนครปฐมภาพบรรยากาศการแข่งขัน

โรงเรียนวัดป่าประดู่
จังหวัดระยอง
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนมัธยมเทศบาล6 นครอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค
จังหวัดสระบุรี
โรงเรียนธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนเมืองคง
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐมภาพการประกาศ

 


*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก