รอบคัดเลือกภาคใต้

ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ : รอบคัดเลือกภาคใต้

 

ผลการประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์  ครั้งที่ 10  
รอบคัดเลือกภาคใต้    วันที่ 3 พฤศจิกายน 2555    
ณ   เซ็นทรัลพลาซ่าหาดใหญ่  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.    โรงเรียนตัวแทนรอบคัดเลือกภาคใต้  จำนวน 2 โรงเรียน  ได้แก่
              •   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ    จังหวัดสงขลา
              •   โรงเรียนทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.    รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นายศรันธ์  สุวรรณโณ    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ    จังหวัดสงขลา

3.    รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นางสาวโยธากา  รสิตานนท์    โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ    จังหวัดสงขลา

4.    รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   เด็กชายจักกริน  รอดกูล    ตำแหน่ง Alto Saxophone และขลุ่ย    โรงเรียนห้วยยอด    จังหวัดตรัง

5.    รางวัลดาวรุ่งน้องใหม่  ได้แก่
              •   โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1     จังหวัดสุราษฎร์ธานีภาพบรรยากาศการแข่งขัน

โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนกันตังพิทยากร
จังหวัดตรัง
โรงเรียนทับสะแกวิทยา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โรงเรียนห้วยยอด
จังหวัดตรัง
โรงเรียนทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนสตรีพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
โรงเรียนปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

ภาพการประกาศรางวัล & ศิลปินรับเชิญ

 

 

*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก