ลำดับการแข่งขัน และใบตรวจสอบคุณสมบัติ

 

ลำดับการแข่งขันยามาฮ่าลุกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 10 ตามภูมิภาคต่างๆ

1.  ลำดับการแข่งขันยามาฮ่าลุกทุ่งคอนเทสต์ ภาคเหนือ   ดาวน์โหลด

2.  ลำดับการแข่งขันยามาฮ่าลุกทุ่งคอนเทสต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ดาวน์โหลด

3.  ลำดับการแข่งขันยามาฮ่าลุกทุ่งคอนเทสต์ ภาคกลางตะวันออก   ดาวน์โหลด

4.  ลำดับการแข่งขันยามาฮ่าลุกทุ่งคอนเทสต์ กรุงเทพฯ และปริมณฑล   ดาวน์โหลด

5.  ลำดับการแข่งขันยามาฮ่าลุกทุ่งคอนเทสต์ ภาคใต้   ดาวน์โหลด

 

 

ใบตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวดยามาฮ่าลุกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 10

1.  ใบตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าประกวดยามาฮ่าลุกทุ่งคอนเทสต์   ดาวน์โหลด

 

 

ใบรายชื่อผู้เข้าประกวดยามาฮ่าลุกทุ่งคอนเทสต์ ครั้งที่ 10

1.  ใบรายชื่อผู้เข้าประกวดยามาฮ่าลุกทุ่งคอนเทสต์   ดาวน์โหลด