รอบคัดเลือกภาคเหนือ

 

ผลการประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์  ครั้งที่ 10  
รอบคัดเลือกภาคเหนือ    วันที่ 15-16 กันยายน 2555    
ณ   หอประชุมศรีวชิรโชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก

1.    โรงเรียนตัวแทนภาคเหนือ  จำนวน 2 โรงเรียน  ได้แก่
              •  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์    จังหวัดสุโขทัย
              •  โรงเรียนจ่านกร้อง    จังหวัดพิษณุโลก

2.    รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •  นายอธิวัฒน์  วงคำผุย    โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์    จังหวัดสุโขทัย

3.    รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •  เด็กหญิงนภารินทร์  รอดเมือง    โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์    จังหวัดสุโขทัย

4.    รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม  ได้แก่
              •  นายปิยะพันธ์  ทองเพ็ง    ตำแหน่ง Trumpet    โรงเรียนศรีนคร    จังหวัดสุโขทัย

5.    รางวัลดาวรุ่งน้องใหม่  ได้แก่
              •  โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร)    จังหวัดตาก

 

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน + VDO

     
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร   โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
จังหวัดเชียงราย
  โรงเรียนบ้านตาก (ประชาวิทยาคาร)
จังหวัดตาก
  โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
จังหวัดเชียงใหม่
 
     
โรงเรียนจ่านกร้อง
จังหวัดพิษณุโลก
  โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
จังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนขาณุวิทยา
จังหวัดกำแพงเพชร
  โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
 
     
โรงเรียนศรีนคร
จังหวัดสุโขทัย
  โรงเรียนจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่
  โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม
จังหวัดนครสวรรค์
  โรงเรียนบางลายพิทยาคม
จังหวัดสุโขทัย
 
     
โรงเรียนอบจ. แพร่1 (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
จังหวัดแพร่
  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
จังหวัดกำแพงเพชร
  โรงเรียนลานกระบือวิทยา
จังหวัดกำแพงเพชร
  โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
จังหวัดสุโขทัย
 
         
โรงเรียนสรรพวิทยาคม
จังหวัดตาก
  โรงเรียนลาดยาววิทยาคม
จังหวัดนครสวรรค์
       

 

 

ภาพการประกาศรางวัล & ศิลปินรับเชิญ

 

 

*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก