รอบชิงชนะเลิศ

ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ : รอบชิงชนะเลิศ

 

ผลการประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์  ครั้งที่ 10  
รอบชิงชนะเลิศ    วันที่ 2 ธันวาคม 2555    
ณ   ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

1.    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่
              •   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์    จังหวัดกรุงเทพฯ

2.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่
              •   โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ    จังหวัดสมุทรสาคร

3.    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่
              •   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ    จังหวัดสงขลา

4.    รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นายบุญฤทธิ์  เข็มอุทา    โรงเรียนลานกระบือวิทยา    จังหวัดกำแพงเพชร

5.    รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นางสาวเพลงภัสสร  อุลิส    โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์    จังหวัดกรุงเทพฯ

6.    รางวัลวงดนตรียอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์    จังหวัดกรุงเทพฯ

7.    รางวัลหางเครื่องยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   โรงเรียนจ่านกร้อง    จังหวัดพิษณุโลก

8.    รางวัลดีเด่น  ได้แก่
              •   โรงเรียนจ่านกร้อง    จังหวัดพิษณุโลก
              •   โรงเรียนเทศบาล 1 (บูรพาวิทยากร)    จังหวัดนครราชสีมา
              •   โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพ    จังหวัดกรุงเทพฯ
              •   โรงเรียนทุ่งสง    จังหวัดนครศรีธรรมราช
              •   โรงเรียนราชินีบูรณะ    จังหวัดนครปฐม
              •   โรงเรียนลานกระบือวิทยา    จังหวัดกำแพงเพชร
              •   โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต    จังหวัดนครราชสีมาภาพบรรยากาศการแข่งขัน

โรงเรียนจ่านกร้อง
จังหวัดพิษณุโลก
โรงเรียนเทศบาล1 (บูรพาวิทยากร)
จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพ
จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงเรียนทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนราชินีบูรณะ
จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนลานกระบือวิทยา
จังหวัดกำแพงเพชร
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
จังหวัดสมุทรสาคร
โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
จังหวัดกรุงเทพฯ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
จังหวัดสงขลา
โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต
จังหวัดนครราชสีมา

 

 

ภาพการประกาศรางวัล

 


*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก