รอบคัดเลือกภาคกลางตะวันออก

ยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ : รอบคัดเลือกภาคกลางตะวันออก

 

ผลการประกวดวงดนตรีเยาวชนยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์  ครั้งที่ 10  
รอบคัดเลือกภาคกลางตะวันออก    วันที่ 13-14 ตุลาคม 2555    
ณ   ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1.    โรงเรียนตัวแทนภาคกลางตะวันออก  จำนวน 2 โรงเรียน  ได้แก่
              •   โรงเรียนราชินีบูรณะ    จังหวัดนครปฐม
              •   โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ    จังหวัดสมุทรสาคร

2.    รางวัลนักร้องชายยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นายเจษฎา  โชควิเศษ    โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย    จังหวัดนครปฐม

3.    รางวัลนักร้องหญิงยอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นางสาวพรนภา  โมดารา    โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ    จังหวัดสมุทรสาคร

4.    รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม  ได้แก่
              •   นายสมชาย  ตินนาวร    ตำแหน่ง Trumpet    โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา    จังหวัดฉะเชิงเทรา

5.    รางวัลดาวรุ่งน้องใหม่  ได้แก่
              •   โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"    จังหวัดสระบุรีภาพบรรยากาศการแข่งขัน + VDO

     
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
จังหวัดระยอง
  โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
จังหวัดสระบุรี
  โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
จังหวัดกาญจนบุรี
  โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์
จังหวัดสระแก้ว
 
     
โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
จังหวัดปราจีนบุรี
  โรงเรียนเบญจมานุสรณ์
จังหวัดจันทบุรี
 
     
โรงเรียนวัดดอนมะโนรา (รังสิยานุกูล)
จังหวัดสมุทรสงคราม
  โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล"
จังหวัดสระบุรี
  โรงเรียนวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว
  โรงเรียนราชินีบูรณะ
จังหวัดนครปฐม
 
     
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
จังหวัดสมุทรสาคร
  โรงเรียนวัดป่าประดู่
จังหวัดระยอง
  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
จังหวัดนครปฐม
  โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค
จังหวัดสระบุรี
 
     
โรงเรียนโสธรวรารามวรวิหาร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โรงเรียนวินิตศึกษา
จังหวัดลพบุรี
  โรงเรียนอรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
  โรงเรียนพนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
     
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
จังหวัดสมุทรสงคราม
  โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
จังหวัดลพบุรี
  โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว)
จังหวัดฉะเชิงเทรา
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
 
     
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา
จังหวัดสระแก้ว
     
 

 

 

ภาพการประกาศรางวัล & ศิลปินรับเชิญ

 

 

*** คลิกขวาที่ภาพเพื่อบันทึก