ยามาฮ่าคีย์บอร์ดเซียนลำซิ่ง

การแข่งขัน Yamaha คีย์บอร์ดเซียนลำซิ่ง   ครั้งที่ 1
วันที่ 8 ธันวาคม 2555   จังหวัดอุบลราชธานี


ประเภทนักเรียน/ นักศึกษา

1.    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่
              •   วงลำซิ่งวัยใส

2.    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่
              •   วงศรเพชรมิวสิค

3.    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่
              •   วง Top Music


ประเภททั่วไป

1.    รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่
              •   วง The Top Country Music

2.    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ได้แก่
              •   วง EZAN Festival

3.    รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ได้แก่
              •   วงแบงค์ บ่ ออนซอน

4.    รางวัลชมเชย  ได้แก่
              •   วงธีรวัฒน์มิวสิค
              •   วงโทนชัยมิวสิค
              •   วงโมเดิร์นอีสาน
              •   วงแมงง๊องแง๊งเทปบันทึกภาพการแข่งขัน

วงลำซิ่งวัยใส   วงศรเพชรมิวสิค   วง  Top Music   วง  The Top Country Music
วงลำซิ่งวัยใส   วงศรเพชรมิวสิค   วง Top Music   วง The Top Country Music
 
วง EZAN Festival   วงแบงค์ บ่ ออนซอน   วงธีรวัฒน์มิวสิค   วงโทนชัยมิวสิค
วง EZAN Festival   วงแบงค์ บ่ ออนซอน   วงธีรวัฒน์มิวสิค   วงโทนชัยมิวสิค
 
วงโมเดิร์นอีสาน   วงแมงง๊องแง๊ง   การแสดงพิเศษ  Yamaha TYROS4  
วงโมเดิร์นอีสาน   วงแมงง๊องแง๊ง   การแสดงพิเศษ Yamaha TYROS4